Организация на учебната и извънкласната дейност, календар

                                                             Организация на учебната и извънкласната дейност, календар

3.1. Присъствено обучение

3.2. Дистанционно обучение

3.3. Самостоятелно и кореспондентско обучение

 

Comments are closed.