Home » Партньори

Партньори

                                                                                                   Партньори
Интегралният университетски център за електронно обучение на СУ „Св. Климент Охридски” подпомага създаването и развиването дистанционната форма на обучение, на помагала за нея, както и формирането на учителите.

Връзка към сайта на университетския център:  http://e-center.uni-sofia.bg/

Българската фирма „Прознание”, АД предоставя платформата, наречена „Виртуална учебна среда за дистанционно обучение и комуникация”. Освен свободния лиценз за ползване на софтуера, фирмата осигурява обучение на учителите за работа във виртуалното училище, постоянна техническа поддръжка на електронната платформа, ежемесечен мониторинг и ежемесечни методически консултации с учителите.

Връзка към сайта на „Прознание”, АД:   http://proznanie.bg/

Кипърската фондация Български културен център «Кирил и Методий» има дългогодишен опит в организирането на две български училища (в Никозия и в Лимасол), както и в дистанционното обучение. Тя подпомага изграждането на мрежа за обмяна на добри практики и сътрудничи в изработването на учебни помагала.

Връзка към сайта на Български културен център «Кирил и Методий»:   http://bgculturalcenter.org/bg/

Поливалентно училище „Примо Леви“ /детска градина и начално училище/, в чиято сграда се помещава и у-ще „Иван Вазов”, не само го допуска в класните стаи, но и предлага съвместно честване на празници (посрещане на Баба Марта и празник на френското училище).

                                                                                               Подкрепящи институции

Министерството на образованието и науката на Република България подпомага финансово учебно-възпитателната дейност по постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина. Училище „Иван Вазов“ е вписано в списъка на българските училища в чужбина. Това гарантира признаването в България на удостоверенията за проведено обучение в присъствена форма на обучение, които се издават от училището в края на учебната година.

Връзка към сайта на МОН:   http://www.mon.bg

Кметството на ХІІІ-ти район на гр. Париж предоставя за безвъзмездно ползване помещения в общинско училище.

Посолство на България във Франция

Връзка към сайта на посолството: www.amb-bulgarie.fr

Български културен институт в Париж.

Връзка към сайта на института: www.ccbulgarie.com

Асоциация „България-Франция“

Връзка към сайта на асоциацията: http://www.bulgaria-france.net

Държавна агенция за българите в чужбина

Връзка към сайта на агенцията: www.aba.government.bg

                                                                                                  Дарители

Асоциация „Христо Ботев“ благодари на своите дарители:

Г-н Александър Великов, създател на сайта на асоциация „Христо Ботев“ и училище „Иван Вазов“.

Г-жа Мари Каспар 

Г-жа Генка Делакруа и г-н Клод Делакруа

Г-жа Елена Сачкова и г-н Пиер Каспар

Г-жа Соня Руйи и г-н Стефан Руйи

Г-жа Мириам Бенгана

Г-жа Нора Тахалах и Гуендал Латуш

Г-жа Пламенка Ерон и г-н Кристоф Ерон

Г-жа Любка Митева и г-н Емил Митев

Г-ца Илиана Бачева  

Г-жа Ива Кере

Г-н Камен Данаилов 

Г-жа Жаклин Делакруа, г-н Никола Делакруа, г-ца Одре Делакруа

Г-ца Селин Делакруа, г-ца Лора Делакруа, г-н Марк Делакруа 

Г-н Ги Капла

Г-н Доминик Матийо-Верите

Проф. дин Жан-Ноел Люк

Г-н Николай Сачков

Г-жа Ваня Димитрова

Г-н Жерард Финкелстейн 

Г-жа Лилиан Моро

Г-н Фриц Енгелхарт

Фермата на монасите 

Г-н Анри Шаму

Г-н Жан-Ноел Люк

Г-н Кхелфа Риадх 

Г-ца Изабел Алвес

Г-жа Янита Китанова

Г-жа Бина Калчева и г-н Веселин Христов

Г-ца Стеси Естрад, г-ца Корали Естрад, г-жа Гислен Естрад

Г-ца Петя Георгиева

Г-жа Стела Дернонкур

Г-жа Милена Иванов, г-н Петър Иванов

Г-жа Дора Димитрова

Г-жа Валентина Дончева

Г-ца Лора Христова