Home » Учебен план, програми, издаван документ

Учебен план, програми, издаван документ

Учебен план и програми, удостоверение

     Обучението се провежда по учебните програми за българските училища в чужбина, одобрени от министъра на образованието и науката на България. Предвидена е допълнителна подготовка за учениците, които ще се явяват на изпита по български чужд език в системата на френската матура.

     В края на учебната година се издава удостоверение за проведено обучение по учебните предмети за съответния клас. В зависимост от класа, удостоверението служи на учениците, които продължават обучението си в България, за да не полагат приравнителни изпити. То се признава и от останалите български училища в чужбина.

     За информация относно учебния план на всяка форма на обучение, изберете съответното наименование.