Home » Втора група 5-6 г.

Втора група 5-6 г.

                                                                                                              Подготвителна група

                                                                        2018-2019 учебна година

Прием

Във втора група, която в България се нарича подготвителна, се приемат деца на 5 и 6 години българофони или франкофони, както и деца, които ще навършат 5 години през учебната година.

Учебният материал е разделен на две нива: първо и второ. Те се покриват в зависимост от възрастта и степента на владеене на българския език.

Учител по български език и литература, музика: Мариана Боден

Учител по конструктивна дейност, игри и изобразително изкуство: Ава Мерсим

Мейл на групата: groupе2@ecole-bulgare.fr

Образователни направления  

Български език: 2 занятия, литература: 1 занятие, музика: 1 занятие, игри: 1 занятие, 1 занятиe по избор на учителя (социален свят, природен свят, конструктивна дейност, изобразително изкуство, играя и пиша, подготовка за спектакъл).

Занятията по български език и литература не са в блок, а се редуват с посочените образователни дейности и с междучасия.       

Тъй като училището е признато, подпомагано финансово и контролирано от българската държава, организацията на учебно-възпитателната дейност отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.                                       

Извънкласна дейност

Хор и танцов състав.

Учебни помагала
Всяко дете получава безплатен комплект от учебни помагала.

Удостоверение
Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература без оценка.  

График
22 съботи, от 9,20 до 11,50 часа (дейности по образователни направления)
14 съботи, от 9 до 12 часа (дейности по образователни  направления и извънкласна дейност за подготовка на училищни  тържества).
За подробности вижте календара на училището в съответната рубрика.

Адрес
21, rue Primo Levi    75013 Paris
Метро, ligne 14 + RER C : Bibliothèque François Mitterrand
Вижте карта и допълнителни указания в рубриката Контакти.

Членски внос и такса за обучението
Всяко дете е и член на асоциацията. Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят всяка година от управителния съвет. Те са представени в рубриката Плащания за учебната 2018-2019 г. Изберете тези,  които отговарят на положението на Вашето семейство и на Вашето дете.

Управленски и помощни органи
Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на асоциация „Христо Ботев”. 
За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.
Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.
Родителският съвет има функции, определени в неговия правилник и в постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Записване
За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за членство в асоциацията и прием в училището). Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.
Записвания се правят и директно в училището през цялата учебна година.