Home » Педагогически екип

Педагогически екип

Педагогически екип за учебната 2018-2019 година

Всички преподаватели в екипа са с педагогическа правоспособност

1. доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител и начален учител.

Професионална квалификация: педагог и редовен преподавател с допълнителна специалност френски език.

Бивш преподавател във факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

тел. 06 13 53 44 35, мейл: directeur[@]ecole-bulgare.fr

2. Мариана Боден, учител в детската градина

Професионална квалификация: детска учителка със специализация музика в детската градина.

Работила е в детска градина в Троян.

3. Ава Мерсим, учител в детската градина

Прфесионална квалификация: учител по хуманитарните науки

4. Ивайла Запрянова, учител в началния курс

Професионална квалификация: педагог и начален учител с английски език Бивш учител в начално училище в София. 

5. Янета Димитрова, учител в началния курс

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище.

Бивш учител, журналист и експерт в областта на културата в община Троян.

6. Любка Митева, учител в прогимназиалния и гимназиалния курс

Професионална квалификация: преподавател по български език и литература Дългогодишен опит от средни общообразователни училища в България.

7. Дора Димитрова, учител в прогимназиалния и гимназиалния курс

Професионална квалификация: учител по български език и литература, учител по история.

Бивш учител и директор на средно общообразователно училище в Стара Загора.