Home » 3.1. Присъствено обучение

3.1. Присъствено обучение

Присъствено обучение

     Училището функционира всяка събота в съответствие с календара на учебната година в Париж или общо 36 съботи.

     Учебните занятия в детската градина и във всички класове се провеждат сутрин от 9,20 часа. Учител посреща и изпраща учениците на входната врата.

      В седмиците преди коледното тържество и преди патронния празник всички ученици участват в извънкласни дейности. Затова трябва да са в училище от 9 часа. Тези дейности са свързани изцяло с подготовката на празнични програми за двете тържества.

                   Календар на учебните занятия, извънкласната дейност и тържествата за учебната 2018-2019 г.
(датите с извънкласна дейност са удебелени и наклонени)

септември: 8, 15, 22, 29;
октомври: 6, 13, 20;
ноември: 10, 17, 24;
декември: 1, 8, 15, 22;

януари: 12, 19, 26;
февруари: 2, 9, 16, 23;
март: 16, 23, 30;
април: 6, 13, 20; 
май: 11, 18, 25;
юни: 1, 8, 15, 22, 29

юли: 6.

Коледно тържество: 15 декември 2018 г. в салона на училището.
Баба Марта: 23 февруари 2019 г.
Отбелязване на деня на българската просвета и култура и на славянската писменост: 25 май 2019 г.
Патронен празник: 29 юни 2019 г.

     Асоциация „Христо Ботев” е застраховала всички свои членове (деца и възрастни), както и нейните служители. Застраховката включва също близките на учениците и останалите гости, присъстващи на различните тържества. Докато са в сградата на училището и по  време на празничните тържества, отговорността за децата се носи от асоциацията.

      Ученици, които пропускат своите сутрешни занятия, могат да ги наваксат следобед, ако съществува съответен дистанционен клас. Родителите трябва да осигурят на своето дете компютър и да се осведомят чрез съответния учител относно достъпа до образователната платформа. Тази услуга е безплатна.