Home » 3.2. Дистанционно обучение

3.2. Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

     Училището функционира всяка събота или неделя в съответствие с календара на учебната година в Париж или общо 36 съботи. Обучението се провежда по скайп или на електронната платформа за дистанционно обучение.
Графикът на часовете се доуточнява в началото на учебната година от учителите след разговор с родителите. Детайлите са дадени във фишовете с информация за всеки клас.

     При записването си в училище ученикът получава по пощата безплатен комплект от учебници и учебни тетрадки. Учебниците се връщат в края на годината. Разходите по изпращането и връщането на учебниците са за сметка на съответната страна. 

      На ученици, живеещи в други държави, учебниците се пращат от Франция или от България, но може и да се закупят от родителите в България (според договаряне с училищното ръководство).

 

            Календар на учебните занятия за учебната 2018-2019 г.

септември: 8, 15, 22, 29;
октомври: 2, 13, 20;

ноември: 10, 17, 24;
декември: 1, 8, 15, 22;
януари: 12, 19, 26;
февруари: 2, 9, 16, 23;
март: 16, 20, 30;
април: 6, 13, 20;
май: 11, 18, 25;
юни: 1, 8, 15, 22, 29.


Забележка: Единствено дванадесетокласниците приключват занятията в края на май. През януари, февруари и март за тях се добавят 10 учебни часа – подготовка за матуритетния изпит по български език във френската образователна система.

           Празнични дати

Честване на Коледа: 22 декември 2018 г.
Гостуване на Баба Марта: 23 февруари 2019 г.
Отбелязване деня на българската просвета и култура и на славянската писменост: 25 май 2019 г.
Патронен празник: 29 юни 2019 г.

     По време на учебните занятия отговорността се носи от родителите, които осигуряват компютър и достъп до интернет.

     Ученици от дистанционното обучение, които се намират в Париж по някакъв повод, могат да се включат без допълнително заплащане в занятията на съответния клас от дневната форма на обучение, както и да участват в училищните празници.