Home » Първа група 3-4 г.

Първа група 3-4 г.

                                                                                                             Първа група

                                                                        2018-2019 учебна година

Прием

В първа група се приемат деца на 3 и 4 години българофони или франкофони, както и деца франкофони на 5 години.

Учебният материал е разделен на две нива: първо и второ. 

Учители 
Мариана Боден: български език и литература, музика

Ава Мерсим: конструктивна дейност, изобразително изкуство, игри 

мейл на групата: groupa1[@]ecole-bulgare.fr 

Образователни направления  

Български език: 2,3 занятия, литература: 1 занятие, музика: 1 занятие, игри: 1 занятие, 2 занятия по избор на учителя (физическа култура, социален свят, природен свят, конструктивна дейност, подготовка на спектакъл). Занятията по български език и литература не са в блок, а се редуват с посочените образователни дейности и с междучасия.    

Извънкласна дейност

Хор и танцов състав.

Учебни помагала
Всяко дете получава безплатен комплект от учебни помагала.

Удостоверение
Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература, без оценка. 

График
22 съботи, от 9,20 до 11,50 часа (дейности по образователни направления)
14 съботи, от 9 до 12 часа (дейности по образователни  направления и извънкласна дейност за подготовка на училищни  тържества).
За подробности вижте календара на училището в съответната рубрика.

Адрес
21, rue Primo Levi  75013 Paris
Метро, ligne 14 + RER C: Bibliothèque François Mitterrand
Вижте карта и допълнителни указания в рубриката Контакти.

Членски внос и такса за обучението
Всяко дете е и член на асоциацията. Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят всяка година от управителния съвет. Те са представени в рубриката Плащания за учебната 2018-2019 г. Изберете тези, които отговарят на положението на Вашето семейство и на Вашето дете.

Управленски и помощни органи
Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на асоциация „Христо Ботев”. 
За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.
Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.
Родителският съвет има функции, определени в неговия правилник и в постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Записване
За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за членство в асоциацията и прием в училището). Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.
Записвания се правят и директно в училището през цялата учебна година.