Home » Іа клас

Іа клас

                                                                        І а  клас

                                                           2018-2019 учебна година
Прием 
В първи клас се приемат ученици българофони и франкофони на 6 или 7 години. Препоръчва се децата да постъпват в българското училище едновременно с постъпването в първи клас на френското (СР) или една година по-късно.

Учител

Янета Димитрова, мейл на класа: classe1a@ecole-bulgare.fr

Учебни предмети
Български език и литература: 3 учебни часа по 35 мин всеки;
Час за България (история и география на България, български празници) : 0,5 учебен час.
Учебните занятия се редуват с междучасия.

Тъй като училището е признато и подпомагано от българската държава, организацията на учебно-възпитателната дейност отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.    

Извънкласна дейност 
В училището функционират хор, театрален или танцов състав, група по художествено слово.

Учебници и учебни тетрадки
Всяко дете получава безплатен комплект от учебници и учебни  тетрадки.

В края на учебната година учебниците се връщат. Всеки ученик запазва своите учебни тетрадки.

Удостоверение
Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература с оценка. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина.

График
22 съботи, от 9,20 до 11,50 часа (учебна дейност).

14 съботи, от 9 до 12 часа (учебна и извънкласна дейност за подготовка на училищни тържества).
Учител посреща и изпраща децата на входната врата на училището. 
За подробности вижте календара на училището в съответната рубрика.

Адрес
21, rue Primo Levi   75013 Paris

Метро, ligne 14 + RER C: Bibliothèque François Mitterrand
Вижте карта и допълнителни указания в рубриката Контакти.

Членски внос и такса за обучението
Всеки ученик е и член на асоциацията. В Общото събрание на  асоциацията го представя родител. Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят ежегодно от управителния съвет. Те са представени в рубриката Плащания за учебната 2018-2019 г. Изберете тези,  които отговарят на положението на Вашето семейство и на Вашето дете.

Управленски и помощни органи
Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на асоциация „Христо Ботев”. 
За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.
Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.
Родителският съвет има функции, определени в постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Записване
За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за  членство в асоциацията и прием в училището). Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.
Записвания се правят и директно в училището през цялата учебна година.