Home » Vа клас

Vа клас

                                                                         V а клас

                                                           2018-2019 учебна година
Прием
В V-ти клас записването е директно, ако се представи документ за проведено обучение в българско училище (в България, Франция или  друга страна). Родителите на ученици без такъв документ се свързват първо с училищния ръководител.

Учител

Дора Димитрова, тел. 0777048828, групов мейл на класа classe5a@ecole-bulgare.fr

Учебни предмети

Български език и литература, история и цивилизация (в частта история на България), география и икономика (в частта география на България).
Учебните занятия се редуват с междучасия.

Училището е признато, подпомагано финансово и контролирано от българската държава. Затова организацията на учебно-възпитателната дейност отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Извънкласна дейност
В училището функционират хор, танцов и театрален състав, група по художествено слово.

Учебници и учебни тетрадки 
Всяко дете получава безплатен комплект от учебници и учебни тетрадки.

В края на учебната година учебниците се връщат. Всеки ученик запазва  своите учебни тетрадки.

Удостоверение
Училището издава удостоверение за проведено обучение с оценки. Документът се признава от образователните власти в България и от българските училища в чужбина. 

График
22 съботи, от 9,20 часа (учебна дейност).
14 съботи, от 9 часа (учебна и извънкласна дейност за подготовка на училищни тържества).

Учител посреща и изпраща децата на входната врата на училището.
За подробности вижте календара на училището в съответната рубрика.

Адрес
21, rue Primo Levi, 75013 Paris

Метро, ligne 14, + RER C : Bibliothèque François Mitterrand
Вижте карта и допълнителни указания в рубриката Контакти.

Членски внос и такса за обучението
Всеки ученик е и член на асоциацията. Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят ежегодно от управителния съвет. Те са представени в рубриката Плащания за учебната 2018-2019 г. Изберете тези,  които отговарят на положението на Вашето семейство и на Вашето дете.

Управленски и помощни органи
Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на асоциация „Христо Ботев”.
За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.
Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.
Родителският съвет има функции, определени в постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Записване
За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за  членство в асоциацията и прием в училището). Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.
Записвания се правят и директно в училището през цялата учебна година.