Home » VІІа клас

VІІа клас

                                                                             VІІ а клас

                                                              2018-2019 учебна година

Прием

В VІІ-ми клас записването е директно, ако се представи документ за  проведено обучение в българско училище (в България, Франция или друга страна). Родителите на ученици без такъв документ се свързват първо с училищния ръководител.

Учител

Любка Митева

тел. 06 46 29 63 11, мейл на класа: classe7a@ecole-bulgare.fr

Учебни предмети
Български език и литература, история и цивилизация (в частта история на България), география и икономика (в частта география на България).
Учебните занятия се редуват с междучасия.

Училището е признато, подпомагано финансово и контролирано от българската държава. Затова рганизацията на учебно-възпитателната дейност отговаря на изискванията на Постановление № 334 на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Извънкласна дейност
В училището функционират певчески, театрален и танцов състав, група по художествено слово.

Учебници и учебни тетрадки 
Всяко дете получава безплатен комплект от учебници и учебни тетрадки. 

В края на учебната година учебниците се връщат. Всеки ученик запазва своите учебни тетрадки.

Удостоверение
Училището издава удостоверение за проведено обучение с оценки. Документът се признава от образователните власти в България и от българските училища в чужбина.

График
22 съботи, от 9,20 часа (учебна дейност).
14 съботи, от 9 часа (учебна и извънкласна дейност за подготовка на училищни тържества).
Учител посреща и изпраща децата на входната врата на училището.
За подробности вижте календара на училището в съответната рубрика.

Адрес
21, Primo Levi       75013 Paris

Метро + RER: Bibliothèque François Mitterrand
Вижте карта и допълнителни указания в рубриката Контакти.

Членски внос и такса за обучението
Всеки ученик е и член на асоциацията. Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят ежегодно от управителния съвет. Те са представени в рубриката Плащания за учебната 2018-2019 г. Изберете тези,  които отговарят на положението на Вашето семейство и на Вашето дете.

Управленски и помощни органи
Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на асоциация „Христо Ботев”.
За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.
Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.
Родителският съвет има функции, определени в постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Записване
За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за членство в асоциацията и прием в училището). Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.
Записвания се правят и директно в училището през цялата учебна година.