Home » Іб клас

Іб клас

                                                                              І б  клас

                                                                 2018-2019 учебна година
Прием
В първи клас се записват деца на 6 или 7 години. Препоръчва се децата да постъпват в българското училище едновременно с постъпването в първи клас на френското училище (СР) или една година по-късно.

Учител

Янета Димитрова, мейл на паралелката classe1b@ecole-bulgare.fr.

Учебен предмет
Български език и литература.

Училището е признато, подпомагано финансово и контролирано от българската държава. Затова организацията на учебно-възпитателната дейност отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Учебници и учебни тетрадки
Всяко дете, живеещо във Франция, получава по пощата комплект от учебници и учебни тетрадки. На ученици, живеещи в други държави, учебниците се пращат от Франция или от България, но може и да се закупят от родителите в България (според договаряне с училищното ръководство).

В края на учебната година учебниците се връщат. Пощенските разходи са за сметка на изпращача. Всеки ученик запазва своите учебни тетрадки. 

Удостоверение
Училището издава удостоверение за проведено обучение по български  език и литература с оценка. Документът се признава от образователните власти в България и от българските училища в чужбина.

График

36 съботи /следобед/ или недели /сутрин/. Графикът се уточнява от учителя след разговор с родителите.

За подробности вижте календара на училището в съответната рубрика.

Членски внос и такса за обучението
Всеки ученик е и член на асоциацията. Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят ежегодно от управителния съвет. Те са представени в рубриката Плащания за учебната 2018-2019 г. Изберете тези,  които отговарят на положението на Вашето семейство и на Вашето дете.

Управленски и помощни органи
Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на асоциация „Христо Ботев”.
За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.
Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.
Родителският съвет има функции, определени в неговия правилник и в постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Записване
За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за  членство в асоциацията и прием в училището). Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.
Записвания се правят и по време на цялата учебна година.