Home » Vб клас

Vб клас

                                                                                             V б клас   

                                                               2018-2019 учебна година         
Прием
В V-ти клас записването е директно, ако се представи документ за проведено обучение в българско училище (в България, Франция или друга страна). Родителите на ученици без такъв документ се свързват първо с училищния ръководител.

Учител

Дора Димитрова, тел. 0777048828, групов мейл на класа classe5b@ecole-bulgare.fr

Учебни предмети 
Български език и литература, история и география на България.

Учебници и учебни тетрадки 

Всяко дете, живеещо във Франция, получава по пощата комплект от учебници и учебни тетрадки. На ученици, живеещи в други държави, учебниците се пращат от Франция или от България, но може и да се закупят от родителите в България (според договаряне с училищното ръководство).

В края на учебната година учебниците се връщат, ако са пратени от училището. Пощенските разходи са за сметка на изпращача. Всеки ученик запазва своите учебни тетрадки.

Удостоверение 
Училището издава удостоверение за проведено обучение с оценки. Документът се признава от образователните власти в България и от българските училища в чужбива.

График
36 съботи /следобед/ или недели /сутрин/. Графикът се уточнява от учителя след разговор с родителите.
За подробности вижте календара на училището в съответната рубрика.

Членски внос и такса за обучението
Всеки ученик е и член на асоциацията. Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят ежегодно от управителния съвет. Те са представени в рубриката Плащания за учебната 2018-2019 г. Изберете тези, които отговарят на положението на Вашето семейство и на Вашето дете.

Управленски и помощни органи
Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на асоциация „Христо Ботев”. 
За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.
Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.
Родителският съвет има функции, определени в постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Записване
За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за членство в асоциацията и за приемане в училището). Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.
Записвания се правят през цялата учебна година.