Home » ІХ клас

ІХ клас

                                                                          ІХ клас

                                                            2018-2019 учебна година
Прием
В ІХ-ти клас записването е директно, ако се представи документ за проведено обучение в българско училище (в България, Франция или друга страна). Родителите на ученици без такъв документ се свързват първо с училищния ръководител. 

Учител

Дора Димитрова, мейл на класа: classe9@ecole-bulgare.fr 

Учебен предмет
Български език и литература.

Училището е признато, подпомагано финансово и контролирано от българската държава. Затова организацията на учебно-възпитателната дейност отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Учебници

Всяко дете, живеещо във Франция, получава по пощата комплект от учебници. На ученици, живеещи в други държави, учебниците се пращат от Франция или от България, но може и да се закупят от родителите в България (според договаряне с училищното ръководство).

В края на учебната година учебниците се връщат, ако са пратени от училището. Пощенските разходи са за сметка на изпращача. 

Удостоверение
Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература с оценка. Документът се признава от образователните власти в България и от българските училища в чужбина. 

График
36 съботи /следобед/ или недели /сутрин/. Графикът се уточнява от учителя след разговор с родителите.  

За подробности вижте календара на училището в съответната рубрика.

Членски внос и такса за обучението
Всеки ученик е и член на асоциацията. Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят ежегодно от управителния съвет. Те са представени в рубриката Плащания за учебната 2018-2019 г. Изберете тези,  които отговарят на положението на Вашето семейство и на Вашето дете.

Управленски и помощни органи
Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на асоциация „Христо Ботев”.
За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.
Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.
Родителският съвет има функции, определени в постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Записване
За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за членство в асоциацията и за прием в училището). Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.
Записвания се правят през цялата учебна година.