Home » Х клас

Х клас

                                                                                     Х клас

                                                                        2018-2019 учебна година 

Прием

В Х-ти клас записването е директно, ако се представи документ за проведено обучение в българско училище (в България, Франция или друга страна). Родителите на ученици без такъв документ се свързват първо с училищния ръководител. 

Мейл на класа: classe10@ecole-bulgare.fr

Учебни предмети

Български език и литература, география и икономика (в частта география на България).

Учебници 

Всяко дете, живеещо във Франция, получава по пощата комплект от учебници. На ученици, живеещи в други държави, учебниците се пращат от Франция или от България, но може и да се закупят от родителите в България (според договаряне с училищното ръководство).

В края на учебната година учебниците се връщат, ако са пратени от училището. Пощенските разходи са за сметка на изпращача. 

Удостоверение

Училището издава удостоверение за проведено обучение с оценка. Документът се признава от образователните власти в българия и от българските училища в чужбина. 

График 

36 съботи, следобед. Точният график ще бъде уточнен от учителя след разговор с родителите. 

За подробности вижте календара на училището в съответната рубрика.

Членски внос и такса за обучението

Всеки ученик е и член на асоциацията. Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят ежегодно от управителния съвет. Те са представени в рубриката Плащания за учебната 2018-2019 г. Изберете тези,  които отговарят на положението на Вашето семейство и на Вашето дете.

Управленски и помощни органи

Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на асоциация „Христо Ботев”.
За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.
Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.
Родителският съвет има функции, определени в постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Записване

За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за членство в асоциацията и за прием в училището). Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.
Записвания се правят през цялата учебна година.