Home » ХІІ клас

ХІІ клас

                                                                                   ХІІ клас

                                                                   2018-2019 учебна година
Прием
В ХІІ-ти клас записването е директно, ако се представи документ за проведено обучение в българско училище (в България, Франция или друга страна). Родителите на ученици без такъв документ се свързват първо с училищния ръководител.

Учител

Любка Митева, мейл на класа classe12@ecole-bulgare.fr

Учебни предмети
Български език и литература.
Подготовка за изпита по български език (трети факултативен чужд език) във френската система от матуритетни изпити (бакалореат).

Учебници

Всяко дете, живеещо във Франция, получава по пощата комплект от учебници и учебни тетрадки. На ученици, живеещи в други държави, учебниците се пращат от Франция или от България, но може и да се закупят от родителите в България (според договаряне с училищното ръководство).

В края на учебната година учебниците се връщат, ако са пратени от училището. Пощенските разходи са за сметка на изпращача.

Удостоверение
Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература с оценка.

График

36 съботи, следобед. Точният график ще бъде уточнен от учителя след разговор с родителите. 

Обучението приключва в края на май. През януари, февруари и март се добавя един учебен час подготовка за изпита по български език във френската система от матуритетни изпити.
За подробности вижте календара на училището в съответната рубрика.

Членски внос и такса за обучението
Всеки ученик е и член на асоциацията. Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят ежегодно от управителния съвет. Те са представени в рубриката Плащания за учебната 2018-2019 г. Изберете тези,  които отговарят на положението на Вашето семейство и на Вашето дете.

Управленски и помощни органи
Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на асоциация „Христо Ботев”.
За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.
Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.
Родителският съвет има функции, определени в постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.

Записване
За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за членство в асоциацията и прием в училището) ). Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.
Записвания се правят по време на цялата учебна година.