Home » Плащания за учебната година

Плащания за учебната година

                                                                                  Стойности на членския внос и на таксата 

                                                              за обучение в сила от 1 юли 2018 г. до 30 юни 2019 г.

(присъствено и дистанционно обучение)

Членски внос нормален / социален Нормална такса Социална такса
нормален: 350 евро платена от родител за първо дете в детска градина, І-ХІІ клас: 80 евро платена от родител за второ или трето дете: 60 евро
социален: 50 евро платена от родител за първо дете в детска градина, І-ХІІ клас: 250 евро платена от родител за второ или трето дете: 200 евро
социален: 50 евро платена от частна или обществена институция за ученик в детска градина, І-ХІІ клас: 400 евро                         –
социален за член на лечение във Франция:    1 евро                        – платена от родител или настойник: 1 евро

 

    Колко струва една учебна година?

    Лицата, които не плащат данък върху доходите, събират членски внос и такса.     

    Лицата, които плащат данък върху доходите, трябва да съберат остатъка след данъчното намаление за членския внос (например при 350 евро остават 119) със съответната такса.     

    Ако пребивавате в друга държава, свържете се с нас за допълнителна информация относно данъчния режим.                

     Начини за разплащане

     Както членският внос, така и таксите, може да се плащат по различни начини: в брой, с чек или с банков превод.

 

 

В брой. Плаща се директно в училището сумата за цялата учебна година.

Чекове. При плащане с един чек, той се осребрява през септември. Възможно е разсрочено плащане, като се дадат три чека: първият се осребрява през септември, вторият – през януари, третият – през април.

Банков превод. При банков превод се превежда сумата за цялата учебна година. Данните относно банковата сметка на асоциацията се изпращат по мейл на заинтересованото лице.          

Желаещите да се запишат в самостоятелна или кореспондентска форма на обучение заплащат посочените стойности на членския внос. Свържете се с нас относно таксата за обучение.