Начало

Обща информация

Българският език“ – ода от Иван Вазов в изпълнение на Николай Горинов

      10 от най-запомнящите се цитати на Иван Вазов   За информация от Facebook страницата на училището, моля, натиснете тук.

Училище „Иван Вазов” – Париж, признато от Министерството на образованието и науката на България

Присъствено обучение в сградата на френско общинско училище на адрес: 21, rue Primo Levi, 75013 Paris, Métro + RER Bibliothèque François Mitterrand featured_image_3 За обща актуална информация, натиснете тук. За детайлна информация, изберете ниво: група 1подг. група , І клас, ІІ клас, ІІІ клас, ІV клас, V клас, VІ клас, VІІ клас. Начало на учебната година на 15 септември за всички нива.  

Виртуално училище „Иван Вазов” – Париж                  Дистанционно обучение във виртуална класна стая. Ученици и учители се включват от своя дом в електронна платформа за дистанционно обучение, разработена и поддържана от българската фирма „Прознание“, АД.   Site Komp_1 За обща актуална информация, натиснете тук. За детайлна информация, изберете ниво: Подг. групаІ клас, ІІ клас, ІІІ клас, ІV клас, V клас, VІ клас, VІІ клас, VІІІ клас, ІХ клас, Х клас, ХІ клас, ХІІ клас   Вижте презентация на платформата.   [pdfjs-viewer url=http://ecole-bulgare.fr/wp-content/uploads/2014/06/ProznanieVirtualClassroom_v3.pdf fullscreen=false viewer_width=297px viewer_height=199px download=true  openfile=false] Кликнете тук за пълен екран. Напишете историята с нас! Заповядайте в първото българско виртуално училище, организирано във Франция!