Благодарствено писмо

ДО
ДИРЕКТОРА
НА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“
ГР. ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧКОВА,

      По повод приключването на учебната година искаме да изразим своята огромна благодарност към Вас, г-жа Янета Димитрова, всички преподаватели, административен и технически персонал на училището за огромния труд, усилия и професионализъм, с които превръщате българското училище „Иван Вазов“ в едно малко кътче, един малък оазис на българската писменост и култура. Благодарение на всички Вас, напук на трудното време, в което живеем има лъч надежда, че българския език, традиции и писменост ще се запазят и разпространят сред децата, живеещи в различните краища по света. С много любов и търпение Вие сте посели семето на знанието, а това непременно ще даде добър урожай и децата ни ще берат сладките му плодове.

    Искаме да изкажем най-искрена благодарност към г-жа Янета Димитрова за нейната всеотдайност, подкрепа и усърдна работа. Въпреки дистанционната форма на обучение и занятия веднъж седмично, тя успя качествено, ефективно и по интересен начин да предаде целия учебен материал. Резултатът е впечатляващ. Когато дъщеря ни направи националния тест за външно оценяване за четвърти клас, имаше една единствена грешка и време по-малко от половината, зададено от МОН. Ние нямаме думи, фактите говорят за това какъв професионалист е г-жа Янета Димитрова. Винаги и своевременно ни информираше за всички български и международни конкурси и благодарение на ценната й помощ и напътствия, децата ни спечелиха множество награди, медали и грамоти.

    В студиото по журналистика и творческо писане г-жа Янета Димитрова помогна на децата да се научат да пишат различни видове текстове, как се прави училищен вестник, обменяха идеи. Рисуваше живи картини в съзнанието им за красотата на българската природа, традициите, ритуалите и обичаите на българите. Благодарение на нея, дъщеря ни научи за Мадарския конник, Розовата долина в Казанлък, Нестинарските танци, легендата за с. Боженци и много други. Не само запали нейния интерес да потърси допълнителна информация за по-горе изброените, но и силно желание да ги посетим, когато се приберем в България. Признателни сме й за тези ценни уроци по родолюбие, обич към рода, обич към България и всичко българско.

    Пожелаваме на Вас, на г-жа Янета Димитрова и целия ви екип много здраве, лични и професионални успехи и нека винаги да има хора като Вас, за да бъдем спокойни за бъдещето на нашите деца.

С благодарност и уважение: сем. Стоянови