Всички на театър

Асоциация „Христо Ботев“ е партньор на театър Люсернер в Париж, който представя пиесата Животът е хубав, макар и кратък на известния български драматург Станислав Стратиев. Пиесата ще се играе до 7 май 2016 г. За членовете и приятелите на асоциацията е договорено намаление на цените на билетите. За повече информация, свържете се с училищния ръководител г-жа Сачкова.

От управителния съвет