Изпит по български език

Българското училище „Иван Вазов“ в Париж набира кандидати за изпита по български чужд език на СУ „Св. Климент Охридски“. Предвидена за 21 март, първата изпитна сесия трябваше да бъде отложена за неопределено време в следствие на мерките за борба против епидемията.

По силата на договор със Софийския университет училището стана домакин на сертифициращ изпит по български език, отговарящ на нивата на Европейската рамка за чужди езици. За първи път във Франция ученици от българските училища, но също и възрастни, имат възможност да получат официално признание на степента на владеене на българския език, като положат изпит, проведен дистанционно от  Департамента за езиково обучение (ДЕО-ИЧС) при СУ „Св. Климент Охридски“. На издържалите успешно изпита се дава удостоверение, което се признава в целия свят. То е много важно не само за хората, които работят с езика, но и за юношите, желаещи да продължат образованието си в България, защото висшите учебни заведения могат да признаят оценката от сертификата на Софийския университет като балообразуваща.

Нашето училище е домакин на изпита на територията на Франция. То е своеобразен лицензиран център за провеждане на дистанционни изпити за ниво на владеене на българския език като чужд съвместно с Департамента за езиково обучение. Университетът осигурява изпитващите преподаватели и тестовете, а нашето училище подготовя кандидатите и организира изпита. Ние предлагаме една колективна изпитна сесия и индивидуални изпити. Последните се провеждат по всяко време на годината независимо от възрастта и националността на кандидата. Всеки може да провери и сертифицира своето ниво на владеене на българския език.

За повече информация се свържете с училищния ръководител, тел. 06 13 53 44 35.

Управителен съвет