Училище „Иван Вазов“ в Париж е подпомагано финансово от българската държава и контролирано от Министерството на образованието и науката. То функционира в съответствие с постановление № 90 на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина от 29 май 2018 г. Затова издаваните удостоверения за проведено обучение се признават в България и не се държат приравнителни изпити по български език, история и география на България.