Посещение на българския Посланик

На 10 януари 2015 г. Посланикът на Република България във Франция негово превъзходителство Ангел Чолаков посети училище “Иван Вазов”, за да се запознае с неговите учители и с условията на обучението. Той подчерта, че според него, Църквата и Училището са двете най-важни институции, които са запазили и развиват националния дух. Посланикът изрази своето задоволство от състоянието на помещенията и от организацията на училището. 

 

Пламенка Ерон, учител