Среща в посолството на България

На 5 декември 2017 г. директорите на българските училища в Париж и председателите на различни асоциации бяха поканени в българското посолство на среща с госпожа Десислава Радева, съпруга на президента на България. Г-жа Елена Сачкова запозна присъстващите с дейността на училище “Иван Вазов”. Бе дискутиран въпросът за изпита по български език в рамките на френската матура.

доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител