24 май

Най-българският празник наближава! Нека да е честит на всички българи денят на българската просвета и култура и на славянската писменост! Нека помислим за минута с благодарност за нашите учители! Нека продължаваме да носим в себе си пламъка на познанието и “свещения език на нашите деди”, да ги предаваме на идущите поколения и да изграждаме задружно нашето училище!

Учители и ученици ще говорят за делото на Кирил и Методий в училището. А тези, които искат да се повеселят, да заповядат на пикника, организиран на 29 май в Моренвилие от Българската православна епархия в Париж и от асоциации.

Управителен съвет на асоциация “Христо Ботев”