24 май

За всеки българин датата 24 май има особено значение: това е един от най-хубавите празници, този на славянската писменост и на българската култура. От 1813 г., когато в гр. Шумен се провежда общоградско честване, или от 1856 г., когато централното българско училище в Пловдив „Св. Св. Кирил и Методий“ организира училищен празник, българите изразяват своята признателност и уважение към създателите на славянската азбука и техните ученици. Това е също професионалният празник на учителите, журналистите, писателите, учените и, накратко, на всички, които творят в полето на българския език и култура. В нашето училище всеки клас отбеляза празника по своему: песни, стихотворения, илюстрации на  и от стари книги, разкази – всичко позволява да изразим нашата почит към Кирил и Методий. Нека българският език продължи да се предава от поколение на поколение!  

От управителния съвет на сдружение “Христо Ботев”

                                                  200px-Cyril-methodius-small