Асоциация „Христо Ботев” е основана в гр. Париж на 18 май 2014 г. Нейната цел е да създава обогатяващи интеркултурни връзки между ученици от Европейския съюз, развивайки приоритетно езиковия и културния обмен между Франция и България. Ето защо тя организира образователни и културни проекти, съботно училище, изложби, празници, сайт и др.

     Създаването и развиването на училище „Иван Вазов” в Париж е основният образователен проект на асоциацията.

     За да се запознаете със статута на асоциацията, натиснете тук.

S Hristo-Botev_v4     Христо Ботев (1848-1876), поет, журналист и революционер