Визитка : основни характеристики на нашето училище

Аз съм като враната, за която нейното пиленце е най-хубавото на света. Но ще се опитам да очертая безпристрастно основните характеристики на нашето училище.

– Съботното училище «Иван Вазов» в Париж е организирано от сдружението «Христо Ботев».

– Достъпът до училището е лесен: то се намира в близост до метростанция, има много места за паркиране и се приемат всички желаещи.

– Училищната сграда е модерна: класните стаи, дворовете и мебелировката са адаптирани към нуждите на децата в детска градина, начално училище и прогимназия.

– Организацията на учебните часове и извънкласни дейности изисква от семействата с няколко деца само едно отиване и връщане, защото занятията на всички класове започват и завършват едновременно.

– От първи до дванайсти клас училището няма смесени групи: всяко ниво работи с един учител.

– Всички учители имат необходимата квалификация и са добре обучени за спецификата на работата в училището.

– За тези, които не могат да дойдат до училище «Иван Вазов» в Париж се предлагат дистанционни курсове.

– Училището се подпомага от българските власти (издаваните свидетелства се признават в България) и от парижкото кметство.

За повече детайли, просто се свържете с мен!

доц. дпн Елена Сачкова