съботно българско училище иван вазов град париж

Съботното училище „Иван Вазов” в гр. Париж е основано през 2014 г. от сдружение «Христо Ботев». То е признато от българските власти, които го контролират и подпомагат. Предлага обучение по български език и литература, история и география на България според учебните планове и програми за българските училища в чужбина. Приемат се деца от 3 до 18 години. Всички преподаватели са с учителска правоспособност. Издаваните удостоверения се признават в България.

Училището се подпомага също от парижкото кметство, което му предоставя модерна сграда. Едни стаи са оборудвани за малчугани от детската градина, други – за по-големи ученици, а два салона служат за различни дейности и празници.

В сътрудничество с фирма «Ведамо» и със Софийския университет създадохме първото виртуално училище във Франция. Чрез дистанционното обучение днес деца от осем държави изучават успешно български език.

Многоезичието е полезно за развитието на личността. Някои от учениците ни са носители на награди от международни конкурси, но по-важно е, че всички деца напредват в усвояването на българския език благодарение на училището. Ние вярваме в нашите ученици! Те са нашето бъдеще! А бъдещето е при нас!

За информация от Facebook страницата на училището, моля, натиснете тук.