Комисия от експерти на Министерството на образованието и науката пристигна в Париж за мониторинг на българските училища в града.

Тя гостува на нашето училище в петък, 10 октомври 2014 г., от 15 до 17,30 ч.

Освен членовете на комисията /г-н К. Вълчев, г-жа Н. Михалевска и др./ и на управителния съвет на асоциацията, учители, родители и приятели на училището, на срещата присъстваха г-н А. Кръстев – представител на посолството и г-н П. де Рюел – директор на френското училище, в чиято сграда протичат занятията на българското училище.

Доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител, запозна присъстващите с дейността на училището. Бяха дискутирани въпроси, свързани с организацията и финансирането на учебно-възпитателната дейност. Бе проверена училищната документация.

Комисията констатира, че училището е поело в правилна посока. Тя му подари материали за училищната библиотека и му пожела на добър час!

 От управителния съвет на асоциация “Христо Ботев”