Дарения

Сдружение „Христо Ботев” е организация от обществен интерес, която има образователен и културен характер. Тя има право да получава дарения. Сдружението премина през процедура, предвидена от френските данъчни власти, даваща му право да издава документ за данъчно намаление. Даренията могат да бъдат парични или в натура. Те са напълно доброволни. Дарителите не получават в замяна никаква услуга; тяхното име и лого могат да бъдат афиширани от сдружението с тяхно съгласие. Данните за банковата сметка на асоциацията могат да се изпратят на заинтересованите лица.

 

                                                                                 Дарения от частни лица

Всяко дарение дава право на намаление на подоходния данък, което е равно на 66% от неговата стойност и е в рамките на 20% от облаганите доходи. Ако дарението надхвърля упоменатите 20%, остатъкът се прехвърля към следващата година (в рамките на пет години) и дава право на данъчно намаление при същите условия.

Лице, което не е облагаемо с данъци, не може да ползва данъчен кредит за дарение, направено на асоциацията.

                                                                          Дарения от меценати и спонсори

       Фирмите, подлежащи на данък върху доходите или на данък върху дружествата, ползват данъчно намаление от 60% за дарение, направено на сдружението, в рамките на 5 за хиляда от оборота на предприятието дарител. Ако тази граница е надхвърлена, остатъкът се прехвърля към следващата година (в границите на 5 години).