Дарения

Асоциация „Христо Ботев” е организъм от обществен интерес, който има образователен и културен характер. Тя има право да получава дарения. Асоциацията премина през процедура, предвидена от френските данъчни власти, даваща й право да издава документ за данъчно облегчение. Даренията могат да бъдат парични или в натура. Те са напълно доброволни. Дарителите не получават в замяна никаква услуга; тяхното име и лого могат да бъдат афиширани от асоциацията с тяхно съгласие. Данните на банковата сметка на асоциацията могат да се изпратят на заинтересованите лица.

 

                                                                                 Дарения от частни лица

Даренията дават право на намаление на данъка върху доходите, което е равно на 66% от тяхната стойност и е в рамките на 20% от облаганите доходи. Ако дарението надхвърля упоменатите 20%, остатъкът се прехвърля към следващата година (в рамките на пет години) и дава право на данъчно намаление при същите условия.

Лице, което не е облагаемо с данъци, не може да ползва данъчен кредит за дарение, направено на асоциацията.

 

                                                                          Дарения от меценати и спонсори

       Фирмите, подлежащи на данък върху доходите или на данък върху дружествата, ползват данъчно намаление от 60% за дарение, направено на асоциацията, в границата на 5 за хиляда от оборота на предприятието дарител. Ако тази граница е надхвърлена, остатъкът се прехвърля към следващата година (в рамките на 5 години).