Подготвителна група

В подготвителните дистанционни групи се приемат деца на 4, 5 и 6 години, които са българофони, франкофони, двуезични или многоезични. 

Учебният материал по български език и литература е разделен на нива, които се покриват в зависимост от възрастта и степента на владеене на българския език. Трите учебни часа са с обща продължителност от един астрономичен час.

Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано финансово от българската държава, обучението по български език и литература в детската градина отговаря на изискванията на Постановление на МС № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина. 

Училището работи само с български учебници. Родителите закупуват помагалото за съответната група в хартиен вариант. За да видите информацията относно помагалото за 4-5-годишните деца, кликнете тук. Помагалото за 5-6-годишните деца е тук. Фирмената книжарница на издателство “Клет България” – “Булвест 2000” е партньор на нашето училище. Може да направите поръчка, като се обадите на г-жа Нети Дичева на тел. +359 884 663 722 /вайбър и утсап/. Доставката е по Спиди:  до адрес в България е с наложен платеж; до адрес в чужбина е след направен банков превод. Книжарницата разполага с нашите списъци на учебници, затова е достатъчно да се каже само възрастовата група.

Учебните занятия се провеждат в събота следобед в продължение на 36 седмици в съответствие с училищния календар на Париж. Графикът се уточнява от учителката и директорката след разговор с родителите.  

В зависимост от възрастта и степента на владеене на езика, както и от броя на децата, се сформирт една или две групи.

Няколко учителки работят с подготвителните групи, като всяка година се определя титулярът за съответната група. През учебната 2022-2023 година 5 и 6-годишните деца ще се обучават от Ивайла Запрянова. 

Опитът показва, че поне в началото на учебната година 4-годишните деца трябва да са придружени от родител, а 5 и 6-годишните може да се справят сами. 

Начална степен

Началното училище функционира в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

Началната степен обхваща четири нива: от първи до четвърти клас. Препоръчва се децата да постъпват в българското училище едновременно с постъпването в първи клас на местното училище или една година по-късно. Затова обикновено първокласниците са на 6 или 7 години. В зависимост от владеенето на езика деца на 8 или 9 г. се учат в първи клас или се записват направо във втори клас.  

Всяка седмица в началния курс се провеждат три учебни часа по български език и литература. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано от българската държава, обучението по тези предмети отговаря на изискванията на Постановление на МС № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.

Специфика на училището е т.нар. Час за България, в който се дават познания за българските национални и календарни празници, за историята и географията на България /географска карта, столица, тракийски съкровища, основаване на българската държава, Баба Марта, 3-ти и 8-ми март, 24 май и др./. Тези теми са допълнение, предложено от училището, защото според програмите на българското министерство системното обучение по история и география на България започва в 5 клас.

Учениците могат да участват безплатно и в свободноизбираеми извънкласни дейности: студио по журналистика и творческо писане, театрално студио, вокално студио и художествено студио. За повече информация вижте по-долу рубриката Извънкласна дейност. 

Училището работи само с български учебници. Родителите закупуват помагалата в хартиен вариант или, в краен случай, на електронен носител. За да свалите списъка с помагала за даден клас, кликнете върху съответното наименование: I-ви класII-ри клас, III-ти клас, IV-ти клас. Фирмената книжарница на издателство “Клет България” – “Булвест 2000” е партньор на нашето училище. Може да направите поръчка, като се обадите на г-жа Нети Дичева на тел. +359 884 663 722 /вайбър и утсап/. Доставката е по Спиди:  до адрес в България е с наложен платеж; до адрес в чужбина е след направен банков превод. Книжарницата разполага с нашите списъци на учебници, затова е достатъчно да се каже само класът.

Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина. 

Учебните занятия се провеждат в събота следобед или по изключение в друг ден. Графикът се уточнява от учителката и директорката след разговор с родителите.  

Един учител поема учениците в първи клас и продължава с тях до четвърти клас включително. Учителите, работещи в началния курс, са:

 1. доц. дпн Елена Сачкова

Професионална квалификация: педагог и редовен преподавател с допълнителна специалност френски език.

Бивш начален учител в Пловдив и преподавател във факултета по педагогика на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Основател на училище “Иван Вазов” в Париж.

 1. Ивайла Запрянова

Професионална квалификация: педагог и начален учител с английски език.

Бивш учител в начални училища в София. Работи в училището от 2016 г.

 1. Янета Димитрова

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище.

Бивш учител, журналист и експерт в областта на културата в община Търговище. Работи в училището от 2018 г.

 1. Петя Тенева

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище и специалист по етнология.

Работила е в Пловдив. Започва работа в училището през 2019 г.

Прогимназиална степен

Прогимназията функционира в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

Прогимназиалната степен обхваща три нива: от пети до седми клас. 

В прогимназиалния курс се изучават български език и литература, история и география на България. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано от българската държава, обучението отговаря на изискванията на Постановление на МС № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.  

Учебните занятия се провеждат в събота следобед или по изключение в друг ден. Графикът се уточнява от учителя и директора след разговор с родителите.   

Учениците могат да участват безплатно и в свободноизбираеми извънкласни дейности: студио по журналистика и творческо писане, театрално студио, вокално студио и художествено студио. За повече информация вижте по-долу рубриката Извънкласна дейност. 

Училището работи само с български учебници. Родителите закупуват учебните помагала в хартиен вариант или, в краен случай, на електронен носител. За да свалите списъка с помагала за даден клас, кликнете върху неговото наименование: 5-ти клас, 6-ти клас, 7-ми клас. Фирмената книжарница на издателство “Клет България” – “Булвест 2000” е партньор на нашето училище. Може да направите поръчка, като се обадите на г-жа Нети Дичева на тел. +359 884 663 722 /вайбър и утсап/. Доставката е по Спиди:  до адрес в България е с наложен платеж; до адрес в чужбина е след направен банков превод. Книжарницата разполага с нашите списъци на учебници, затова е достатъчно да се каже само класът.

Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература, история и география на България. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина.

Един учител поема учениците в пети клас и продължава с тях до седми клас. Учителите, работещи в прогимназиалния курс, са:

 1. Любка Митева

Професионална квалификация: преподавател по български език и литература.

Дългогодишен опит от средни общообразователни училища в България. Работи в училището от 2014 г.

 1. Дора Димитрова

Професионална квалификация: учител по български език и литература, учител по история.

Бивш учител и заместник-директор на средно общообразователно училище в Стара Загора. Преподава в училището от 2014 г.

3. Анелия Иванова

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище със специализация фолклористика.

Дългогодишен журналист и архивист в София. Работи в училището от 2021 г.

Гимназиална степен

Гимназията функционира в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

Гимназиалната степен обхваща пет нива: от осми до дванайсти клас.

За тази степен учебният план предвижда два учебни часа по български език и литература седмично, както и занятия по история и география на България /с изключение на 12-ти клас, където се изучава само български език и литература/. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано от българската държава, обучението отговаря на изискванията на Постановление на МС № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.    

Освен занятията по задължителната програма, допълнителни уроци подготвят учениците от дванайсти клас за сертифициращия изпит по български език, провеждан от Департамента по езиково обучение на Софийския университет. Този изпит може да се полага и в други класове в зависимост от нивото /А1, А2, В1, В2/. По силата на договор с университета нашето училище е изпитен център на територията на Франция, който организира изпитни сесии за сертифициращите изпити в съответствие с Европейската рамка за чужди езици. Оценката по български език от изпита на Софийския университет се признава като балообразуваща от висшите учебни заведения в България.

Учебните занятия се провеждат в събота следобед, в неделя сутрин или по изключение в друг ден. Графикът се уточнява от учителката и директорката след разговор с родителите. 

Учениците могат да участват безплатно и в свободноизбираеми извънкласни дейности: студио по журналистика и творческо писане, театрално студио, вокално студио и художествено студио. За повече информация вижте по-долу рубриката Извънкласна дейност. 

Училището работи само с български учебници. Родителите закупуват учебните помагала в хартиен вариант или, в краен случай, на електронен носител. За да свалите списъка с помагала за даден клас, кликнете на неговото наименование: 8-ми клас, 9-ти клас, 10-ти клас, 11-ти клас, 12-ти клас. Фирмената книжарница на издателство “Клет България” – “Булвест 2000” е партньор на нашето училище. Може да направите поръчка, като се обадите на г-жа Нети Дичева на тел. +359 884 663 722 /вайбър и утсап/. Доставката е по Спиди:  до адрес в България е с наложен платеж; до адрес в чужбина е след направен банков превод. Книжарницата разполага с нашите списъци на учебници, затова е достатъчно да се каже само класът.

Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература, история и география на България. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина. Той позволява на учениците да не държат приравнителни изпити при завръщане в страната.

Един учител поема учениците в осми клас и продължава с тях до дванайсти клас. Учителите, работещи в прогимназиалния курс, са:

 1. Любка Митева

Професионална квалификация: преподавател по български език и литература.

Дългогодишен опит от средни общообразователни училища в България. Работи в училището от 2014 г. 

 1. Дора Димитрова

Професионална квалификация: учител по български език и литература, учител по история.

Бивш учител и заместник-директор на средно общообразователно училище в Стара Загора. Преподава в училището от 2014 г.

 1. Янета Димитрова

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище.

Бивш учител, журналист и експерт в областта на културата в община Търговище. Работи в училището от 2018 г.

4. Анелия Иванова

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище със специализация фолклористика.

Дългогодишен журналист и архивист в София. Работи в училището от 2021 г.

Ново! Курс по български чужд език

От създаването на училище “Иван Вазов” в Париж през 2014 г. до миналата учебна година имаше ученици, които не владееха добре българския език. Използваната методика на обучение по български роден език не отговаряше на техните възможности и нужди. Децата се научаваха да четат и пишат, но четенето бе механично, защото те разбираха слабо прочетеното. Обемът на новите думи нарастваше от урок на урок и ставаше непосилен за усвояване. Тези деца или отпадаха от училище след година – две и се отказваха от изучаването на езика, или преминаваха към частни уроци по български. В същото време броят на децата, които не говорят свободно български, нарастна както във Франция, така и в други страни по света. Нарастна и броят на родителите, които решават да потърсят педагогическа помощ. Нарасна и нашият опит в дистацнионното обучение, което вече се доказа като ефикасна форма за усвояване на знания /поне при нас, където организацията на работата е безупречна и в педагогически, и в технически план/.

Ето защо от учебната 2022-2023 година нашето училище предлага дистанционно обучение по български чужд /втори/ език, съобразено с нивата на Общата европейска езикова рамка. Тези нива се означават с букви и цифри:

елементарно използване на езика: А1 и А2 ;

самостоятелно използване на езика В1 и В2 ;

компетентно използване на езика С1 и С2.

Министерството на образованието и науката на България е одобрило за българските училище в чужбина учебна програма с две части : модул Български роден език и модул Български втори език. По първия модул работеха досега и ще продължават да работят подготвителната група в детската градина и всички класове от 1 до 12 клас на у-ще “Иван Вазов”. Бе експериментирано добавянето на елементи от български чужд език в съответните класове. Практиката ни убеди, че трябва да се разделят двата модула. Така вторият модул стартира в нашето училище с ниво А 1.1.

В групата А 1.1 ще се приемат деца на различни възрасти, които не владеят свободно българския език. Едни от тях може да са се научили да четат и пишат на български език в първи клас, където са се обучавали по методиката за роден език. Други не са ходили на българско училище, но са ограмотени на езика на държавата, в която живеят.

Обучението ще се води по учебници, одобрени от министерството. Заинтересованите родители трябва да закупят хартиен /за предпочитане/ или електронен вариант на следното учебно помагало: Светозара Халачева, Йовка Дапчева – Германова, Заедно! Български език за 1. клас за обучението, организирано в чужбина. Ниво А 1.1., Клет България. За децата, които не са писали на български, се препоръчва да се закупи и тетрадка №2 за първи клас по писане на Татяна Борисова, Н. Димитрова и С. Бенчева. Развиването на уменията за слушане, разбиране и говорене на български е основна цел. Писането на това ниво е средство за затвърждаване на научените думи.

Фирмената книжарница на издателство “Клет България” – “Булвест 2000” е партньор на нашето училище. Може да направите поръчка, като се обадите на г-жа Нети Дичева на тел. +359 884 663 722 /вайбър и утсап/. Доставката е по Спиди:  до адрес в България е с наложен платеж; до адрес в чужбина е след направен банков превод.

Занятията започват на 11 септември 2022 г. Те ще се провеждат в неделя от 10 до 11,30 ч. френско време в съответствие с календара на училищата в Париж.

Продължителността на занятията, членският внос и таксата за обучение са същите като за модула Български роден език. Учениците от ниво А 1.1 ще могат да се включат безплатно в свободноизбираемите дейности на нашето виртуално училище: художествено студио, вокално студио, театрално студио, студио по журналистика и творческо писане /виж по-долу рубриката Извънкласни дейности/.

Друга форма за изява са многобройните конкурси, в които участват наши ученици: литературни, музикални, по изобразително изкуство, фотография и др.

В края на всяко ниво училището ни ще издава удостоверение за проведено обучение, което ще се признава от българската образователна система за децата, които се връщат в България. Удостоверение за владеене на български чужд език, който се признава в целия свят, ще се издава от Софийския университет “Св. Климент Охридски” след положен изпит за дадено ниво. Училище “Иван Вазов” организира изпита като партньор на университета и един от неговите изпитни центрове.

За да се запише ученик, се попълва онлайн формуляра в рубриката Прием.

Училището предлага безплатно на своите ученици следните извънкласни
дейности:
– Вторник: Студио по журналистика и творческо писане. За информация натиснете тук.

– Сряда: Театрално студио. За информация натиснете тук.

– Четвъртък: Вокално студио. За информация натиснете тук.

– Петък: Художествено студио. За информация натиснете тук.

Студиата ще функционират от 18 до 19 ч. френско време, според календара на училището.

Училището функционира в съответствие с училищния календар на Париж.

                                                      Учебни часове

септември: 10, 17, 24;
октомври: 1, 8, 15, 22;
ноември: 12, 19, 26;
декември: 3, 10, 17;
януари: 7, 14, 21, 28;
февруари: 4, 11, 18;
март: 11, 18, 25;
април: 1, 8, 15, 22; 
май: 13, 20, 27;
юни: 3, 10, 17, 24;

юли: 1, 8.

Обща продължителност на учебната година: 36 учебни седмици.

                                                            Училищни празници

Коледа: 10 декември 2022 г.
Баба Марта и 8 март:  18 февруари и 11 март 2023 г.
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост: 20 май 2023 г.
Патронен празник: 1 юли 2023 г.

Управленски и помощни органи

Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на сдружение „Христо Ботев”. 

За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.

Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.

Родителският съвет има функции, определени в неговия правилник и в постановление на Министерския съвет № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.

Членски внос и учебна такса

Всеки ученик на училище “Иван Вазов” е член на сдружение “Христо Ботев”. Затова освен учебна такса се заплаща и членски внос.  

Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят ежегодно от управителния съвет. Те са еднакви за присъствената и дистанционната форма на обучение, за подготвителната група и за всички класове (от 1 до 12 клас, виж таблицата по-долу). 

Стойности на членския внос и на таксата за
обучение за учебната 2022-2023 година 

Членски внос

нормален / социален

Такса за първо дете Такса за второ и трето дете
Нормален

350

80 € 60 €
Социален 

50

250   200 
Нормален 

350

100 €, ако не плаща родител, а                    частна или обществена институция

 

 100 €, ако не плаща родител, а  частна или обществена институция

 

               

Колко струва една учебна година? 

Социалният членски внос е предназначен за лица и семейства, които са с ниски приходи и не плащат данък върху доходите във Франция или в друга държава. За едно дете се плащат общо на асоциацията 300 €. За всяко следващо дете се добавят по 250 €.     

Лицата, които плащат данък върху доходите във Франция, дават на асоциацията 430 € за първо дете и 410 € за второ или трето дете. След 66% данъчно намаление, от дадените за членски внос 350 €, остават за сметка на родителя данъкоплатец 119 €. Процентът на данъчното намаление варира според държавата, в която се плаща данъкът.   

Удостоверението за данъчно намаление, издавано от училището, се признава от страните-членки на Европейския съюз.     

Как се плаща ?         

Както членският внос, така и таксата, може да се плащат по различни начини: в брой, с чек или с банков превод.

 • В брой: плаща се директно в училището през септември сумата за цялата учебна година.
 • Чекове: при плащане с един чек, той се осребрява ва 1-ви октомври. Възможно е разсрочено плащане, като се дадат три чека: първият се осребрява през октомври, вторият – през февруари, третият – през април.
 • Банков превод: при банков превод се превежда сумата за цялата учебна година или по изключение на два пъти. Данните относно банковата сметка на асоциацията се изпращат по мейл на всички родители.  

Защо има диференцирани стойности на членския внос ?

Според статута на сдружението, нейните членове се подразделят на основатели, присъединяващи се и благотворители. Благотворителите заплащат членския внос, наречен нормален. Той позволява на асоциацията да реализира своя образователен проект и да провежда социална политика. Присъединяващите се заплащат т.нар. социален членски внос. Той е много по-нисък и е израз на тази социална политика. 

В Европейския съюз членският внос е със статут на дарение. Асоциацията получи от френските данъчни власти официално право да издава документ, който позволява данъчно намаление от 66% за частните лица във Франция, когато е в рамките на 20% от облаганите доходи. 

Когато фирма, която плаща данък върху печалбата във Франция, прави дарение на сдружението, фирмата може да получи данъчно намаление от 60% от дадената сума в границата на 10 000 € или на 0,5% от оборота. 

За членовете на сдружението, които пребивават в други държави, процентът и условията на данъчното намаление варират. 

Прием

 За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за членство в асоциацията и прием в училището), който е даден в рубриката Прием. Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.

За повече информация относно използваната електронна платформа, кликнете тук.

Заповядайте в първото българско виртуално училище, открито във Франция! Ние обучаваме дистанционно далеч преди пандемията Ковид. При нас дистанционното обучение се наложи като оригинална форма, която има своите предимства и недостатъци спрямо присъственото обучение, но също като него позволява постигането на отлични резултати!