Уважаеми родители,

Започнаха записванията за новата учебна година. Препоръчваме Ви първо да се разходите из нашия сайт.

На него ще намерите подробна информация за училището като цяло и детайлна информация за класа, който Ви интересува (различни форми на обучение, условия за прием, учебни предмети, извънкласна дейност, организация на работата, учители, стойности на членския внос и на таксата за обучение, формуляри и др.). Ако се нуждаете от допълнителни сведения, свържете се с мен.     После попълнете и изпратете формулярa за членство в асоциацията и за записване в училището. Плащанията могат да се осъществят през септември.    Учебната година ще бъде открита на 6 септември 2014 г.:

–       в 9 часа в двора на училището (за дневната форма на обучение);

–       в 13,30 часа и в 16,15 часа във виртуалните класове (за дистанционната форма на обучение).

Бъдещето е при нас! Очакваме Ви!

доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител

тел. 01 45 86 87 30, 06 13 53 44 35, directeur@ecole-bulgare.fr