Училище „Иван Вазов“ в Париж е подпомагано финансово от българската
държава и контролирано от Министерството на образованието и науката. То
функционира в съответствие с постановление № 90 на Министерския съвет за
българските неделни училища в чужбина от 29 май 2018 г. Затова издаваните
удостоверения за проведено обучение се признават в България и не се държат
приравнителни изпити по български език, история и география на България.