Откриване на новата учебна година

Училищният звънец ще забие отново на 15 септември 2018 г. Започва петата учебна година на училището, но този път в нова сграда – тази на френското общинско училище “Примо Леви”.  Кметството на 13 квартал подкрепи нашия училищен проект, като ни предостави безплатно помещения. Пострайката е нова, с модерно оборудване, от поливалентен тип, т.е. в нея има стаи както за деца от детската градина, така и за по-големи ученици. Не само масичките и чиновете са адаптирани към възрастта на децата, но дори и двата двора на училището, както и големият салон.

Но самото откриване на учебната година ще е според традицията на нашето българско училище: приветствени слова, песни, пита с мед и сол. Тържеството започва в 9,15 ч. Учителите и учениците ще влязат в класните стаи за първите занятия, а родителите и членовете на бюрото на асоциацията ще се занимават с административните въпроси.

Занятията ще продължат до 11,50 ч.

Доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител