Откриване на учебната година

Училище “Иван Вазов” отваря врати за новата 2016-2017 учебна година на 3 септември 2016 г. В двора на училището, в 9,20 ч, ще се проведе кратко тържество.

След откриването на учебната година децата от детската градина и учениците от всички класове започват учебните занятия според графика до 11,50 ч. Учебните комплекти им се раздават от учителите в класните стаи.

Родителите ще могат да се срещнат с членове на управителния съвет на асоциацията и на родителския съвет, както и да уредят административните въпроси (попълване на формуляри за новите ученици, плащане на членски внос и училищна такса).

Управителен съвет на сдружение “Христо Ботев”