Откриване на шестата учебна година

Виртуалните класни стаи на училище “Иван Вазов” ще се отворят за новата учебна 2019-2020 година на 7 септември 2019 г., следобед. Побързайте да се свържете с директорката на училището, ако вече не сте го сторили, за да ви бъдат изпратени навреме учебниците.

Многобройните задачи в началото на учебната година на френското училище, което приютява присъствената форма на обучение, не позволяват на нашето училище да започне в същия ден, както бе предвидено. Но то е добре дошло в събота 14 септември 2019 г.       

В 9,15 ч. ще започне кратко тържество. По традиция ще има поздравителния и песни. Но за първи път ще се добави и раздаване на награди, които нашите ученици спечелиха от международни конкурси в края на миналата учебна година. 

След откриването на учебната година децата от детската градина и учениците от всички класове ще започнат учебните занятия. Учебните комплекти ще се раздадат от учителите в класните стаи. 

Родителите ще могат да се срещнат с членове на управителния съвет на асоциацията и на родителския съвет, както и да уредят административните въпроси (попълване на формуляри за новите ученици, плащане на членски внос и училищна такса).

Учебните занятия ще приключат в 11,45 ч, след което, при наличие на желаещи, ще се сформира група от деца и възрастни по класически танци. Тази извънкласна дейност ще се експериментира за първи път във Франция. Започваме с валс! За децата, чиито родители танцуват, а те самите няма да танцуват, ще се организират дидактични игри. Допълнителните извънкласни дейности са безплатни.

Управителен съвет на сдружение “Христо Ботев”