Отново е 3 март!

България отново скланя признателно глави пред героите, загинали за нейната свобода! И всички ние се чувстваме малка частица от един прекрасен процес, чрез който българският език и култура се предават от поколение на поколение, за да пребъдат през вековете! От Управителния съвет на Асоциацията