Отново ще запее училищният звънец

Училищният звънец на училище “Иван Вазов” ще зазвъни за новата учебна година на 5 септември 2015 г. в двора на френското училище – домакин, в което се провеждат занятията. Каним в 9,20 ч. всички деца, ученици, родители, членове на асоциация “Христо Ботев”, приятели на училището и официални гости за кратко тържество. След него ще започнат учебните занятия. Ученици и учители ще влязат в класните стаи, а родители и управители на асоциацията ще се заемат с административните задачи /записвания, плащания и др./.

Очакваме Ви многобройни, весели и с пресни сили за покоряване на върховете на знанието!

 доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител