Нашата първа Коледа

Първо поканихме приятели и гости на нашето Коледно тържество на 13.12.2014 г.!

Покана Коледа 2014

Снимките говорят по-добре от думите за прекрасната програма и многобройните подаръци.

доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител