Празник на народните будители

Всяка година на 1 ноември българите отбелязват деня на народните будители. Това са известни и по-малко известни учители, журналисти, писатели, издатели, учени, художници и музиканти, които по време на Българското възраждане са допринесли чрез своето творчество за пробуждането на българския народ, пораждайки вкуса за наука, култура и свобода.

Нашето училище ще чества този празник по оригинален начин. На 8 ноември, от 9 часа, ще започнем деня с танци. Най-напред ще гледаме представители на танцовия състав „Зора”, а след това всички, малки и големи, ще се хванем на хоро. Родителите са поканени да останат в училището двайсетина минути, за да участват в тържеството.

доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител