Резултати от теста на министерството

Уважаеми родители и приятели на училище “Иван Вазов”, скъпи ученици,

С голяма радост Ви уведомявам за резултатите от теста по български език, организиран от Министерството на образованието и науката на Република България. Тестът се проведе през платформата на министерството на 15 май 2021 г.

Средният брой точки по класове е както следва:

1. клас	17,77 - от 18 точки;
2. клас	24,50 - от 25 точки;
3. клас	24,45 - от 25 точки;
4. клас	28,78 - от 30 точки;
5. клас	37,56 - от 40 точки;
6. клас	38,43 - от 40 точки;
7. клас	37,40 - от 40 точки. 

Браво на всички ученици, на техните родители и учители!
Всички можем да се гордеем с тези отлични резултати!

доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител