Родителски срещи

Провеждането на родителски среща е задължителен елемент от добрата организация на едно училище.

Училище “Иван Вазов” посреща родителите на 27 септември 2014 г. Най-напред на обща родителска среща ще говори училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова. Родителските срещи по класове ще се организират по график, който ще се изпрати до родителите.

Заповядайте масово!

доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител