Статия “Училището е бъдещето на обществото” 

Статия на доц. дпн Елена Cачкова относно изучаването на българския език в чужбина бе публикувана

в Revue périodique sur la vie en Bulgarie, N° 89, août-septembre 2014