Дистанционни уроци

Българското училище „Иван Вазов“ в Париж продължава своята дейност по време на епидемията.

От 21 март, детската градина и всички класове от присъствената форма на обучение преминават временно към обучение във виртуални класни стаи. Занятията ще се провеждат по график всяка събота сутрин. Тъй като нашата електронна платформа е добре направена и се поддържа технически  постоянно, а учителите са опитни, не се очакват никакви сътресения и технически сривове. Не се съмняваме, че децата ще се адаптират бързо и лесно към новия начин на обучение.

Учебните часове на учениците в дистанционната форма на обучение не се променят.

Нашето училище може да помогне на всяко семейство, което иска да предаде българския език на своето дете в тази необичайна ситуация, която преживяваме понастоящем. Нови ученици се приемат по всяко време на учебната година. При нужда от повече информация се свържете с училищния ръководител, тел. 06 13 53 44 35.

Управителен съвет