2017-2018 учебна година

Учебната година ще бъде открита тържествено на 9 септември 2017 г. Заповядайте в училището в 9,15 ч. Занятията ще продължат до 11,50 ч. Виртуалните класове започват да функционират на 9 или 10 септември в съответствие с техния график.

доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител