съботно българско училище иван вазов град париж

Съботното училище „Иван Вазов” в гр. Париж е основано през 2014 г. от сдружение «Христо Ботев». То е признато от българските власти, които го контролират и подпомагат. Предлага обучение по български език и литература, история и география на България според учебните планове и програми за българските училища в чужбина, както и богата извънкласна дейност. Приемат се деца от 3 до 18 години. Всички преподаватели са с учителска правоспособност. Издаваните удостоверения за проведено обучение се признават в България.

Училището се подпомага също от парижкото кметство, което му предоставя модерна сграда. Едни стаи са оборудвани за малчугани от детската градина, други – за по-големи ученици, а два салона служат за извънкласни дейности и празници.

В сътрудничество с фирма «Ведамо» и със Софийския университет създадохме първото виртуално училище във Франция. Чрез дистанционното обучение днес деца от петнадесет държави изучават успешно български език. А училищният вестник “Вазовчета” се чете на всички континенти.

Многоезичието и различните форми за изява са полезни за развитието на личността. През учебната 2021-2022 година в училището се обучаваха 145 деца и ученици. От тях над 60 завоюваха 180 награди от международни конкурси. Но по-важното е, че всички деца напреднаха в усвояването на българския език благодарение на училището. Ние вярваме в нашите ученици! Те са нашето бъдеще! А бъдещето е при нас!

За информация от Facebook страницата на училището, моля, натиснете тук.