От февруари 2020 г. училище „Иван Вазов“ е партньор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в организирането и провеждането на изпити по български чужд език, отговарящи на нивата в Европейската рамка за чужди езици. За първи път във Франция ученици от българските училища, но също и възрастни, имат възможност да получат официално признание на степента на владеене на българския език, като положат изпит, проведен дистанционно от Департамента за езиково обучение (ДЕО-ИЧС) при СУ „Св. Климент Охридски“. На издържалите успешно изпита се дава удостоверение, което се признава в целия свят. То е много важно не само за хората, които работят с езика, но и за юношите, желаещи да продължат образованието си в България, защото висшите учебни заведения могат да признаят оценката от сертификата на Софийския университет като балообразуваща.

Нашето училище е домакин на изпита на територията на Франция. То е своеобразен лицензиран център за провеждане на дистанционни изпити за ниво на владеене на български език като чужд съвместно с Департамента за езиково обучение. Университетът осигурява изпитващите преподаватели и тестовете, а нашето училище подготовя кандидатите и организира изпита. Ние предлагаме една колективна изпитна сесия и индивидуални изпити. Последните се провеждат по всяко време на годината независимо от възрастта и националността на кандидата. Всеки може да провери и сертифицира своето ниво на владеене на българския език.