Нови дарения

Нашето училище получи неочакван и много приятен подарък! Арх. Бина Калчева-Христова от гр. Пловдив му дари романа “Под игото” от Иван Вазов с рисунки на Жак Наре, алманаха “История на българщината” от Пламен Павлов и Милко Палангурски, както и две български знамена.

Идеята за дарението възникнала спонтанно, когато госпожа Калчева-Христова видяла романа на Вазов под формата на комикс. Малко известно е, че през 1969-1970 вестник “Юманите” публикува адаптирания роман на френски, илюстриран великолепно от художника Жак Наре. 50
години по-късно комиксовата адаптация е преведена на български. Тя проправя един оригинален път за достъп до романа. Този мост към класиката е насочен предимно към младия читател. Той може да бъде много полезен за учениците на българските училища в чужбина.

Дарителката пожелава на учителите и учениците на училище “Иван Вазов” в Париж нестихващ ентусиазъм в благородното поприще. Ние пък й пожелаваме, освен здраве, да се следва примера й за доброта и човещина! Както казва арх. Калчева-Христова, когато всеки стори нещо добро, дори и малко да е то, расте духовно цялото човечество!

Друга пловдивчанка, писателката и журналистката Мария Филипова – Хаджи, е приятел на училището във фейсбук. Впечатлена от нашата работата, тя ни изпрати свои авторски книги. Благодарим от сърце за дарението и пожелаваме успех на четвъртия роман на писателката, който е под печат.

Колко е хубаво, когато все повече българи, живеещи в България или зад граница, милеят и допринасят за запазването и развитието на българския език и култура!

доц. дпн Елена Сачкова, училищен ръководител