Ново! Курс по български чужд език

От създаването на училище “Иван Вазов” в Париж през 2014 г. до миналата учебна година имаше ученици, които не владееха добре българския език. Използваната методика на обучение по български роден език не отговаряше на техните възможности и нужди. Децата се научаваха да четат и пишат, но четенето бе механично, защото те разбираха слабо прочетеното. Обемът на новите думи нарастваше от урок на урок и ставаше непосилен за усвояване. Тези деца или отпадаха от училище след година – две и се отказваха от изучаването на езика, или преминаваха към частни уроци по български. В същото време броят на децата, които не говорят свободно български, нарастна както във Франция, така и в други страни по света. Нарастна и броят на родителите, които решават да потърсят педагогическа помощ. Нарасна и нашият опит в дистацнионното обучение, което вече се доказа като ефикасна форма за усвояване на знания /поне при нас, където организацията на работата е безупречна и в педагогически, и в технически план/.

Ето защо от учебната 2022-2023 година нашето училище предлага дистанционно обучение по български чужд /втори/ език, съобразено с нивата на Общата европейска езикова рамка. Тези нива се означават с букви и цифри:

  • елементарно използване на езика: А1 и А2 ;
  • самостоятелно използване на езика В1 и В2 ;
  • компетентно използване на езика С1 и С2.

Министерството на образованието и науката на България е одобрило за българските училище в чужбина учебна програма с две части : модул Български роден език и модул Български втори език. По първия модул работеха досега и ще продължават да работят подготвителната група в детската градина и всички класове от 1 до 12 клас на у-ще “Иван Вазов”. Бе експериментирано добавянето на елементи от български чужд език в съответните класове. Практиката ни убеди, че трябва да се разделят двата модула. Така вторият модул стартира в нашето училище с ниво А 1.1.

В групата А 1.1 ще се приемат деца на различни възрасти, които не владеят свободно българския език. Едни от тях може да са се научили да четат и пишат на български език в първи клас, където са се обучавали по методиката за роден език. Други не са ходили на българско училище, но са ограмотени на езика на държавата, в която живеят.

Обучението ще се води по учебници, одобрени от министерството. Заинтересованите родители трябва да закупят хартиен /за предпочитане/ или електронен вариант на следното учебно помагало: Светозара Халачева, Йовка Дапчева – Германова, Заедно! Български език за 1. клас за обучението, организирано в чужбина. Ниво А 1.1., Клет България. За децата, които не са писали на български, се препоръчва да се закупи и тетрадка №2 за първи клас по писане на Татяна Борисова, Н. Димитрова и С. Бенчева. Развиването на уменията за слушане, разбиране и говорене на български е основна цел. Писането на това ниво е средство за затвърждаване на научените думи.

Занятията започват на 11 септември 2022 г. Те ще се провеждат в неделя от 10 до 11,30 ч. френско време в съответствие с календара на училищата в Париж. Този график може да претърпи промени след разговори с родителите.

Продължителността на занятията, членският внос и таксата за обучение са същите като за модула Български роден език. Учениците от ниво А 1.1 ще могат да се включат безплатно в свободноизбираемите дейности на нашето виртуално училище: музикално студио, театрално студио, студио по журналистика и творческо писане. Друга форма за изява са многобройните конкурси, в които участват наши ученици: литературни, музикални, по изобразително изкуство, фотография и др.

В края на всяко ниво училището ни ще издава удостоверение за проведено обучение, което ще се признава от българската образователна система за децата, които се връщат в България. Удостоверение за владеене на български чужд език, който се признава в целия свят, ще се издава от Софийския университет “Св. Климент Охридски” след положен изпит за дадено ниво. Училище “Иван Вазов” е партньор на университета и един от неговите изпитни центрове.

За да се запише ученик, се попълва онлайн формуляра в рубриката Прием.

Управителен съвет и педагогически колектив